podavsnitten om oss kontakt
Podden hade sin upprinnelse på ett arkitektkontor då tillämpandet av ett dokument för funktionsmått, SIS Byggnadsutformning – Bostäder - Invändiga mått, hakade i en sedan länge uppdämd frustration. Mängden lagar, normer och standarder som ska tillgodose kvaliteten på arkitekturen tycktes glömma och gömma allt som inte är funktionellt och också mätbart. Stundens affekt följdes av ett utrop: Ge oss i alla fall en själens SIS! Yrkesmässigt klämda mellan regelverk och kostnadseffektivitet verkade det nu angeläget att gå till botten med frågor om arkitekturens plats i våra liv. Vad ska den ge oss? Vilka kvalitativa värden ska få ta plats i den byggda miljön? Ska själ och hjärta kunna tillfredsställas av storskaligt gestaltad materia och i så fall hur? Vi bestämde oss för att starta en podcast. Den skulle ge möjlighet till förkovran, att få fatt på vad vi vill och tycker och kanske likaså inspirera andra.
15. Tomma ord? - Livepod på ArkDes Hur formas svensk stadsplanering? Inom den kommunala stadsplaneringssektorn produceras årligen en mängd strategier, riktlinjer, vägledningar och policydokument i syfte att säkerställa planering av långsiktigt hållbara städer. Men används och efterlevs verkligen alla stöddokument? Är det ens möjligt? Och viktigast av allt: Gör alla strategier och policys att slutresultatet, våra fysiska miljöer, blir bättre? Under en liveinspelning på ArkDes bibliotek samtalar Johanna Wiklander, Niklas Svensson och Jonathan Metzger under rubriken Tomma ord? Tillsammans med Själens standard fördjupar de sig i frågor som rör dagens stadsplanering och riktar strålkastarljuset mot den kommunala planeringsapparaten.
14. Leva länge! Tove Sjöberg talar om Guldstolen, hur sommaren 2018 blev en vändpunkt och att återanvända byggnader där de står. Nämner Parisavtalet, fantastiska marmortrappor, munblåsta glaskupor, trista fastigheter med lågt i tak och kontorsinredning från 90-talet. Trend samt restauranger som håller över tid. Att kalibrera om sig och hitta nya estetiska värderingsmodeller.
13. Finkänslighet Elisabeth Schellekens Dammann önskar rum åt skönheten. Hon filosoferar om estetisk upplevelse, om förväntningar och åskådarens ansvar. Kollektivitet och glädjen att dela, om objektivt och subjektivt, expert och lekman. Om samtalet och att viljan att ständigt utmana oss själva.
12. KVALITET i kris - Livepod på ArkDes Hur påverkas den byggda miljön av tiden den formas ? Frågan blir allt mer aktuell, när det känns som att världen står i kris. Med en skenande inflation, bostadsbrist, väpnade konflikter och världsutmaningar som klimatkrisen, så undrar vi vad som återstår i begreppet kvalitet? Under en liveinspelning i ArkDes bibliotek reder Frida Rosenberg, Torun Hammar och Sofia Hansdotter ut vad kvalitet betyder i vår samtid och hur begreppet har ändrat betydelse över tid. Det kommer spånas om vad kvalitet kommer att innebära i framtiden, hur arkitekturen kan vara kvalitativ i tider av oro och med ökande kostnader.
11. Det ser ut som att en sjöjungfru bor där II Gertrud Olsson och Daniel Johansson fortsätter samtalet i Byggfenomens blå Villa Alice National Romance with Modernity i Djursholm. För mörkt och ljust, låda och sagoberättande, hermetisk granhäck och metamodernism.
10. Det ser ut som att en sjöjungfru bor där I Gertrud Olsson och Daniel Johansson ambulerar bland anekdoter och försöker besvara varför det är så himla speciellt med ett blått hus. Om att bryta igenom vad som upplevs vara naturligt samt kulör som intimt.
9. Synliga träväggar Ola Nylander summerar bostadsforskningen fram till idag och beskriver arbetet med att ta fram ett verktyg för att mäta arkitektonisk kvalitet. Han talar om normer, undersökningar bland boende samt hävdar forskningsbaserad kunskap för arkitekter som en god gärning.
8. Ska vi tro att ekonomiska incitament skapar kvalitet? Johan Nyström i samtal om det som styr alltihopa. Han reder ut begreppen kring entreprenadformer, pratar konsekvenser samt diskuterar om det verkligen är så att entreprenören bäst förvaltar produktens kvalitet under byggprocessen.
7. Sveriges Arkitekter Tatjana Joksimović berättar om Sveriges Arkitekters roll och verksamhet. Hur förbundet verkar för god, utmärkt och extraordinär arkitektur: att visa exempel, leda och kvalitetssäkra processer, samverka med kommuner och regioner. Hon menar att bra arkitektur gynnar fler än beställaren och ser arkitekten som terapeut.
6. Arkitekturen är där för att göra livet vackrare än arkitekturen Anna Chavepayre vill bygga om i stället för nytt och förespråkar ett polycentriskt samhälle med stopp för ständig tillväxt. Hon talar om helhetsansvar och helhetsperspektiv, understryker nödvändigheten i luft, rosor och fågelkvitter samt förfäktar hus som möjliggör.
5. Röd, vit, venustas Samuel Michaëlsson tar japanska exempel för att ringa in den poetiska aspekten av arkitektur. Han pratar om det skräddarsydda, förhållandet till natur, att ha konstnärlig övertygelse och starka idéer som dras till sin spets. Om besjälad lekfullhet och hur handgjorda modeller, skala och iterativ process påverkar slutresultatet.
4. Nu är det (i stället) någonting här som ingen säger Solmaz Beik och Tova Rudin-Lundell beskriver hur arkitekter inte vill prata om smak och makten i att inte benämna. De utreder fåfänga ideal som tidlöshet och ren arkitektur, samt berör smakbubblor, smakkompetens och folkbildning.
3. A-moll och 17 x 13 på Times Square Gunnar Bjursell om nödvändiga ytterligheter, om förväntan och förälskelse som en knivsegg, om vad hjärnan verkar uppskatta, om kontorslandskap och om utformning av rum för kreativitet. Han menar att forskning kring arkitektur bör vara tvärdisciplinär, berättar om hur den ska göras samt hur vi går vidare.
2. Estetisk epifani Max Liljefors samtalar om likheter mellan andlig och estetisk upplevelse, behovet av transcendens och mer reella tillfredställelser på genuina behov i en kommersiell tidsålder. Han pratar om dunkla skuggor och arkitektur som låter oss förstå oss själva.
1. När jag säger att detta är skönt så vill jag att andra ska hålla med Sven-Olof Wallenstien redogör för estetikbegreppets uppkomst och utveckling. Hur estetiken förhållit sig till arkitekturen och hur denna förhållit sig till den förra. Estetikens relation till smaken och smakomdömen som hovmannens intränade spontanitet, som upprätthållande av populärkulturens stilhierarki eller som en önskan om gemenskap och samhälle. Om de sköna konsterna och att låta arkitekturen få ta del av de andra disciplinernas radikalitet.